Aktualności / Blog

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych dołączył do grona tzw. narodowych pośredników finansowych

w Blog    03.02.2018

POLFUND Fundusz Poręczeń Kredytowych dołączył do grona tzw. narodowych pośredników finansowych w ramowym programie unijnym COSME, wypełniając tym samym dotychczasową lukę w ofercie poręczeń.

COSME, czyli ?Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP 2014-2020? to drugi co do wielkości (po Horyzoncie 2020) program ramowy Unii Europejskiej na lata 2014-2020. Jego budżet to prawie 2,3 mld euro, z czego ponad 1,3 mld euro przeznaczono na tzw. instrumenty finansowe. COSME, Horyzont 2020 czy też program EaSI to specyficzne mechanizmy wsparcia dla europejskiego biznesu realizowane z poziomu Brukseli. Programy te są uruchamiane bezpośrednio przez Komisję Europejską i wybrane przez nią instytucje wdrażające np. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI). Co ważne, nie ma w nich tzw. ?kopert narodowych?, a więc kwot zagwarantowanych na rzecz poszczególnych państw członkowskich jak to ma miejsce w przypadku polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem. W programach ramowych, w tym w COSME podział dostępnych środków pomiędzy kraje odbywa się w ogólnounijnych konkursach i zależy przede wszystkim od popytu zgłaszanego na poszczególnych krajowych rynkach oraz od jakości wniosków składanych przez pośredników finansowych z danego kraju.

NOWY POŚREDNIK Z POLSKI

Najnowszy polski sukces w konkurencji o unijne wsparcie to zasługa funduszu poręczeniowego POLFUND. Fundusz ten z sukcesem ubiegał się o regwarancję z programu COSME, dzięki której zaproponuje polskim przedsiębiorcom poręczenia na preferencyjnych warunkach. W efekcie przedsiębiorcy z polskiego sektora MŚP otrzymają szerszy i łatwiejszy dostęp do finansowania zwrotnego w postaci m.in.: kredytów, leasingu, pożyczek oraz gwarancji bankowych, których poręczenia są nowością na rynku.

POLFUND skorzysta z Instrumentu Gwarancji Pożyczkowych (ang. Loan Guarantee Facility), obsługiwanego przez EFI na zlecenie Komisji Europejskiej. W ramach instrumentu Europejski Fundusz Inwestycyjny udzielił regwarancji, zabezpieczającej część ryzyka ponoszonego przez POLFUND z tytułu oferowanych poręczeń. Poręczenia te mogą być użyte do zabezpieczenia finansowania zwrotnego, udzielanego mikro, małym i średnim firmom przez współpracujące z POLFUND instytucje finansowe.

Możliwe formy finansowania to kredyty inwestycyjne i obrotowe (w tym odnawialne), leasing finansowy, pożyczki oraz umowy gwarancji. Poręczenie może objąć do 80 proc. zobowiązania z tytułu kredytu, leasingu lub gwarancji udzielanych do kwoty 661 tys. zł. Maksymalna kwota poręczenia to 528,8 tys. zł, a jego okres ważności może wynosić do 9 lat.

PIERWSZY PORĘCZYCIEL

Aktualnie POLFUND jest jedynym funduszem doręczeniowym uczestniczącym w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych. Nie jest jednak w tej roli debiutantem. W latach 2011-2016 z powodzeniem wdrażał preferencyjne poręczenia z Programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 2007-2013 (CIP) będącego poprzednikiem programu COSME. Łączna wartość obecnego portfela preferencyjnych poręczeń POLFUND, zabezpieczonych regwarancją w ramach programu COSME, to 150 mln zł. Pozwoli to na objęcie poręczeniami 250 mln zł finansowania dla polskich MŚP.

? Wspieramy przedsiębiorców w rozwiązywaniu ich podstawowych problemów związanych z brakiem zabezpieczeń kredytowych. Zapraszamy współpracujące z nami instytucje finansowe do aktywnego wykorzystywania poręczeń ? mówi Barbara Bartkowiak, prezes Funduszu POLFUND. – Łącząc nasze działania, możemy dotrzeć do znacznie większej liczby przedsiębiorców, oferując im rozwiązania pakietowe: kredyt, leasing lub gwarancje połączone z zabezpieczeniem, o które firmy nie muszą się już martwić ? podkreśla Bartkowiak.

Ubiegając się o regwarancję z programu COSME, POLFUND korzystał ze wsparcia Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów UE. ? POLFUND osiągnął sukces w międzynarodowej konkurencji o udział w systemie wdrażania COSME ? mówi Arkadiusz Lewicki, dyrektor Punktu. Jak dodaje, sukces ten cieszy tym bardziej, że w systemie preferencyjnego finansowania w ramach programów unijnych brakowało oferty poręczeniowej. – POLFUND z powodzeniem wypełni tę lukę. Mam nadzieję, że zachęci to również inne regionalne fundusze poręczeniowe do udziału w systemie wdrażania unijnych instrumentów finansowych ? podkreśla Lewicki.

Umowa regwarancji POLFUND jest realizowana ze wsparciem Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych, wchodzącego w skład Planu Inwestycyjnego dla Europy tzw. ?Planu Junckera?.

zrodlo rp.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta