Aktualności / Blog

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

w Blog    18.02.2018

miło mi poinformować, że na dniach rusza nowy nabór DLA SEKTORA PRZETWÓRSTWA ROLNO-SPOŻYWCZEGO ORAZ MIĘSA w ramach:

PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020

Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój ? ?duży PROW?

CAŁA POLSKA

Termin naboru: 30 marca – 29 kwietnia 2018 roku

Beneficjenci: przedsiębiorstwa zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych oraz  przedsiębiorstwa będące związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów.

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do 50 % kosztów kwalifikowalnych.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi (dla 1 projektu / Beneficjenta):

 

poziom dofinansowania 10 mln , w przypadku przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych (max wartość projektu 20 mln zł)

poziom dofinansowania 15 mln , w przypadku przedsiębiorstwa będącego związkiem grup producentów rolnych lub zrzeszeniem organizacji producentów w rozumieniu przepisów ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach (max wartość projektu 30 mln zł)

Minimalna wysokość pomocy przyznana na realizację jednej operacji wynosi 100 tys. zł. (min. wartość projektu 200 tys. zł)

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się m.in. koszty:

1) zakupu (wraz z instalacją):

?       maszyn lub urządzeń do:

o   magazynowania lub przygotowania produktów rolnych do przetwarzania,

o   przetwarzania produktów rolnych,

o   magazynowania produktów rolnych lub półproduktów oraz przygotowania ich do sprzedaży,

o   przetwarzania lub magazynowania produktów rolnych wyposażonych w instalacje związane z ochroną środowiska i przeciwdziałaniem zmianom klimatu,

?       aparatury pomiarowej, kontrolnej oraz sprzętu do sterowania procesem produkcji lub magazynowania,

?       oprogramowania służącego do zarządzania przedsiębiorstwem lub sterowania procesem produkcji, lub magazynowania;

2) budowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją:

?       budynków i budowli wykorzystywanych do produkcji, magazynowania, handlu hurtowego lub kontroli laboratoryjnej produktów rolnych (obiektów podstawowych),

?       budynków i budowli infrastruktury technicznej związanej z użytkowaniem obiektów podstawowych,

?       pomieszczeń higieniczno-sanitarnych,

„Koszty budowlane” będą kwalifikowane wyłącznie w zakresie niezbędnym do wdrożenia inwestycji polegającej na zakupie maszyn i urządzeń, natomiast zakup środków transportu i używanych maszyn, urządzeń lub sprzętu jest całkowicie wykluczony z finansowania.

3) przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności:

?       kosztorysów,

?       projektów technologicznych, architektonicznych lub budowlanych,

?       koszt związany z przygotowaniem biznesplanu,

sprawowania nadzoru urbanistycznego, architektonicznego, budowlanego w wysokości nieprzekraczającej 10 % pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaje działalności podlegające wsparciu (PKD działalności kwalifikujących się do dofinansowania):

?       Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, w tym mięsa z drobiu i wyrobów z mięsa,

?       Przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków,

?       Produkcja soków z owoców i warzyw ,

?       Przetwarzanie i konserwowanie i sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,

?       Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych,

?       Przetwórstwo mleka i wyrób serów,

?       Produkcja artykułów spożywczych,

?       Wytwarzanie produktów przemiału zbóż,

?       Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich i domowych,

?       Produkcja win gronowych i cydru,

?       Przetwórstwo roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne.

Oferujemy profesjonalną pomoc w kompleksowym przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach ww działania — WNIOSEK + BIZNESPLAN ZE WSKAŹNIKAMI I PROGNOZAMI FINANSOWYMI — (istnieje możliwość zaliczenia kosztów związanych z przygotowaniem dokumentacji w koszty kwalifikowane dofinansowania)

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta