Aktualności / Blog

ŚRODKI FINANSOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ROLNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW !!!

w Blog    05.02.2016

Nowe informacje dotyczące pozyskania środków finansowych :

  • POŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

OSOBY FIZYCZNE
Osoby chcące założyć działalność gospodarczą mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. małopolskiego.
Preferencyjne pożyczki na założenie firmy!! od 10 tys. zł do 50 tys.zł,Oprocentowanie 1%  w skali roku!
Maksymalny  okres spłaty 60 m-cy, Możliwość skorzystania z karencji do 12 m-cy

 

  • POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub utworzenie stanowiska pracy skierowany do:

zarejestrowanych bezrobotnych
absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
Stałe oprocentowanie jedynie 0,44 w skali roku. Roczna karencja w spłacie kapitału
W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału
Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki,
które wynoszą około 40 zł. miesięcznie w maksymalnej kwocie ok. 81 tysięcy złotych

 

  • POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

w maksymalnej kwocie ok. 24 tysiące złotych
Dla:
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
niepublicznych szkół,
niepublicznych przedszkoli,
żłobków lub klubów dziecięcych
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

 

  • OSOBY FIZYCZNE I PRZEDSIĘBIORCY:

mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego,
osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mieszkające na terytorium województwa Małopolskiego,
Minimalna wysokość: 5.000 zł, Maksymalna wysokość: 120.000zł
Maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

 

  • PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

POIR 1.1.1 (MŚP) ? Szybka Ścieżka
Daty naboru
30.04.2016
Wartość projektu 5 000 000,00 PLN

Refundacja 80%

?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa? POIR w 2015 r.
W ramach Działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów,
które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty,
w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Minimalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN, poziom dofinansowania do 80% wydatków.

 

  • PROGRAM BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

HORIZON 2020 ? SME Instrument Faza I
Daty naboru:

SME Instrument Faza I 03.05.2016
Wartość projektu PLN
Refundacja 100%
200 000,00

SME Instrument Faza I 07.09.2016
Wartość projektu PLN
Refundacja 100%
200 000,00

SME Instrument Faza I 09.11.2016
Wartość projektu PLN
Refundacja 100%
200 000,00
W ramach Programu Horizon 2020 istnieje możliwość pozyskania dotacji
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu MŚP.
Horizon 2020 program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań,
aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
SME instrument składa się z trzech, oddzielnych faz prowadzenia projektu przez Beneficjentów.
Pierwsza Faza opiera się na przygotowaniu studium wykonalności (analizy wrażliwości) planowanej innowacji.
Faza Przygotowania (Faza Pierwsza) ma na celu ocenę czy planowana inwestycja w innowacyjne rozwiązanie ma uzasadnienie techniczne,
organizacyjne i ekonomiczne oraz czy jej realizacja będzie zgodna z prawem (min. z prawem własności intelektualnej).
Faza pierwsza jest finansowana ryczałtowo z Funduszy Europejskich (50 000 Euro) ? dotacja wynosi 100%

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta