Aktualności / Blog

ŚRODKI FINANSOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH, ROLNIKÓW, PRZEDSIĘBIORCÓW !!!

w Blog    05.02.2016

Nowe informacje dotyczące pozyskania środków finansowych :

  • POŻYCZKI NA ZAŁOŻENIE  DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

OSOBY FIZYCZNE
Osoby chcące założyć działalność gospodarczą mieszkające, uczące się lub pracujące na terenie woj. małopolskiego.
Preferencyjne pożyczki na założenie firmy!! od 10 tys. zł do 50 tys.zł,Oprocentowanie 1%  w skali roku!
Maksymalny  okres spłaty 60 m-cy, Możliwość skorzystania z karencji do 12 m-cy

 

  • POŻYCZKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ lub utworzenie stanowiska pracy skierowany do:

zarejestrowanych bezrobotnych
absolwentów szkół średnich i uczelni wyższych do 4 lat od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego;
studentów ostatniego roku studiów wyższych (studiów I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich)
Stałe oprocentowanie jedynie 0,44 w skali roku. Roczna karencja w spłacie kapitału
W przypadku skorzystania z rocznej karencji w spłacie kapitału
Pożyczkobiorcy przez pierwszy rok prowadzenia działalności spłacają jedynie odsetki,
które wynoszą około 40 zł. miesięcznie w maksymalnej kwocie ok. 81 tysięcy złotych

 

  • POŻYCZKI NA UTWORZENIE STANOWISKA PRACY DLA BEZROBOTNEGO, W TYM BEZROBOTNEGO SKIEROWANEGO PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY

w maksymalnej kwocie ok. 24 tysiące złotych
Dla:
podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
niepublicznych szkół,
niepublicznych przedszkoli,
żłobków lub klubów dziecięcych
osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających
osobowości prawnej będących posiadaczami gospodarstwa rolnego

 

  • OSOBY FIZYCZNE I PRZEDSIĘBIORCY:

mikro przedsiębiorców posiadających siedzibę lub adres prowadzenia działalności na terytorium województwa Małopolskiego,
osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mieszkające na terytorium województwa Małopolskiego,
Minimalna wysokość: 5.000 zł, Maksymalna wysokość: 120.000zł
Maksymalny okres spłaty pożyczki: 60 miesięcy dla pożyczek o wartości niższej niż 100.000 zł
72 miesiące dla pożyczek o wartości wyższej niż 100.000 zł Maksymalny okres karencji: 6 miesięcy
Oprocentowanie stałe wyliczane dla każdego wnioskodawcy indywidualnie na podstawie ratingu.

 

  • PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW

POIR 1.1.1 (MŚP) ? Szybka Ścieżka
Daty naboru
30.04.2016
Wartość projektu 5 000 000,00 PLN

Refundacja 80%

?Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa? POIR w 2015 r.
W ramach Działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów,
które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty,
w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).
Minimalna wartość projektu wynosi 2 000 000 PLN, poziom dofinansowania do 80% wydatków.

 

  • PROGRAM BADANIA NAUKOWE I INNOWACJE

HORIZON 2020 ? SME Instrument Faza I
Daty naboru:

SME Instrument Faza I 03.05.2016
Wartość projektu PLN
Refundacja 100%
200 000,00

SME Instrument Faza I 07.09.2016
Wartość projektu PLN
Refundacja 100%
200 000,00

SME Instrument Faza I 09.11.2016
Wartość projektu PLN
Refundacja 100%
200 000,00
W ramach Programu Horizon 2020 istnieje możliwość pozyskania dotacji
dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w ramach Instrumentu MŚP.
Horizon 2020 program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej.

Chodzi o stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań,
aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii.
SME instrument składa się z trzech, oddzielnych faz prowadzenia projektu przez Beneficjentów.
Pierwsza Faza opiera się na przygotowaniu studium wykonalności (analizy wrażliwości) planowanej innowacji.
Faza Przygotowania (Faza Pierwsza) ma na celu ocenę czy planowana inwestycja w innowacyjne rozwiązanie ma uzasadnienie techniczne,
organizacyjne i ekonomiczne oraz czy jej realizacja będzie zgodna z prawem (min. z prawem własności intelektualnej).
Faza pierwsza jest finansowana ryczałtowo z Funduszy Europejskich (50 000 Euro) ? dotacja wynosi 100%

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta