Aktualności / Blog

ŚRODKI NA ZAKŁADANIE I PROWADZENIE FIRM NA WSI !!!

w Blog    25.11.2016

NOWE  DOTACJĘ DLA OSÓB CHCĄCYCH ZAŁOŻYĆ LUB PROWADZIĆ FIRMĘ NA WSI !

I . PREMIA NA START ? ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI
GOSPODARCZEJ
II.  ROZWIJANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

*

 I . PREMIA NA START
? ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSP.

SKIEROWANY DO:
OSÓB FIZYCZNYCH ( która jest  obywatelem państwa członkowskiego UE)
MAJĄ MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR (mieszkańcy miast do 20000tys traktowani są jako mieszkańcy obszarów wiejskich i mogą skorzystać z finansowania)

 DOFINANSOWANIE

100 000,00 ZŁ

NA

BUDOWĘ, ADAPTACJĘ LUB REMONT POMIESZCZEŃ PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI, PODNOSZENIA KOMPETENCJI, ZAKUP WYPOSAŻENIA, MASZYN I URZĄDZEŃ, ROZWÓJ DZIAŁAŃ WYKORZYSTUJĄCYCH INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUB WDRAŻANIE NOWYCH
TECHNOLOGII PRZYJAZNYCH ŚRODOWISKU.

*

II .ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
BENEFICJENCI :

OSOBA FIZYCZNA ( która jest  obywatelem państwa członkowskiego UE)

– WYKONUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (PRZEDSIĘBIORCY)    PROWADZĄCY DZIAŁALNOŚĆ NA
OBSZARACH WIEJSKICH (DZIAŁALNOŚĆ ZAREJESTROWANA W CEIDG LUB KRS), WYKONUJE SWOJĄ
DZIAŁALNOŚĆ W OKRESIE 1 ROKU PRZED DNIEM ZŁOŻENIA WNIOSKU O POMOC

OSOBA PRAWNA JEŻELI ODDZIAŁ FIRMY LUB JEJ SIEDZIBA ZNAJDUJE SIĘ NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTY LSR
MA MIEJSCE ZAMIESZKANIA NA OBSZARZE WIEJSKIM OBJĘTYM LSR (mieszkańcy miast do 20000tys traktowani są jako mieszkańcy obszarów wiejskich i mogą skorzystać z finansowania)

DOFINANSOWANIE :

 300 000,00 ZŁ NETTO (70% PONIESIONYCH KOSZTÓW – PRZY UTWORZENIU 1 LUB WIĘCEJ MIEJSC PRACY) ?JEST TO FORMA REFUNDACJI

 NA CO :
WSPIERANIE DZIAŁAŃ W KIERUNKU ROZWOJU USŁUG, A TAKŻE DROBNEJ WYTWÓRCZOŚCI, PODNOSZENIA
KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW, OPIEKI NAD DZIEĆMI, DOSTĘPU DO USŁUG ZDROWOTNYCH I USŁUG
SPOŁECZNO – OPIEKUŃCZO – INTEGRACYJNYCH, ROZWÓJ DZIAŁAŃ WYKORZYSTUJĄCYCH INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII LUB WDRAŻANIE NOWYCH ROZWIĄZAŃ TECHNOLOGICZNYCH PRZYJAZNYCH DLA ŚRODOWISKA

*

SZCZEGÓŁOWYCH
INFORMACJI UDZIELA

Łukasz 534976985

 SYLWIA  669488388

ANETA 535044842

PAULINA 887188288
(prosimy dzwonić w godzinach 8-16)

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta