Aktualności / Aktualności

Dofinansowanie unijne dla przedsiębiorców. Nowy rok, nowe pieniądze

w Aktualności    16.12.2017

Przedsiębiorcy starający się o dofinansowanie unijne długo nie będą odpoczywać w świątecznej atmosferze. W styczniu kontynuowane będą konkursy ogłoszone jeszcze w tym roku. Będą też ruszały kolejne.

Rok 2018 ma sprzyjać przedsiębiorcom. Dzięki nowelizacji tzw. ?Dużej ustawy o innowacyjności” będzie prostsza i szybsza droga do unijnych pieniędzy. Uproszczona została procedura składania wniosków, ograniczona liczba dokumentów. Ustawodawca dał także możliwość poprawiania wniosków, jeżeli nie będą spełniały wymogów formalnych oraz utworzył funkcję Rzecznika Funduszy Europejskich, którego zadaniem jest dbanie o interesy beneficjentów.

CENIONE INNOWACJE

W I kwartale ogłaszane będą nowe konkursy, ale na początku roku jest jeszcze szansa na składanie wniosków w konkursach ogłoszonych jeszcze jesienią. Do 28 lutego można starać się o pozyskanie funduszy na wdrażanie wyników prac B+R prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług, które zostaną wprowadzone na rynek.

Program w ramach Działania 3.2.1 PO IR ?Badania na rynek” skierowany jest do mikro i małych firm, które przedstawią projekt o wartości minimum 5 mln zł, a nie jak było wcześniej o wartości 10 mln zł oraz do średnich, w których limit nadal wynosi 10 mln zł. PARP obniżył też do 600 tys. zł wymaganą kwotę przychodów ze sprzedaży. Maksymalna dotacja to 20 mln zł, ale jej wysokość zależy od wysokości kosztów kwalifikowanych, wielkości firmy i lokalizacji inwestycji. Jest o co walczyć, ale droga nie jest łatwa, bo wymagania są duże. Największe szanse mają projekty, które już mają pozwolenia na inwestycje, wpisują się w krajowe inteligentne specjalizacje i należą co najmniej od sześciu miesięcy do Krajowego Klastra Kluczowego. Dodatkowo punktowane będą też prace B+R chronione patentem lub do opatentowania zgłoszone.

Do końca lutego można jeszcze wystartować w konkursie z Poddziałania 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MŚP. Wsparcie przyznawane będzie na zwiększenia dostępności specjalistycznych, wysokiej jakości proinnowacyjnych usług, powiązanych z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami świadczonymi przez akredytowane Ośrodki Innowacji.

Dla innowatorów przeznaczono 45 mln zł z pierwszej rundzie. Kto nie zdąży, będzie musiał poczekać na drugą. Nowy konkurs wprawdzie zostanie ogłoszony jeszcze w marcu, ale nabór wniosków rozpocznie się 10 kwietnia.Na dotacje mogą liczyć parki technologiczne, akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii i innowacji akredytowane przez Ministerstwo Rozwoju. Dofinansowane mogą być usługi doradcze wspierające innowacje oraz inwestycje związane z wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań nawet od pomysłu po wdrożenie. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia w przypadku zakupu usług doradczych wynosi 50 tys. zł, a maksymalna ? 500 tys. zł.

RUCH W REGIONACH

Najwięcej programów dotyczy badań i innowacji w przedsiębiorstwach. RPO Małopolskiego rozpocznie realizację swojego w Sylwestra i będzie kontynuowała go do 30 stycznia. Na inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej mikro i małe przedsiębiorstwa mogą dostać do 55 proc. kosztów kwalifikowalnych, średnie ? 45 proc., a pozostali beneficjenci ? 35 proc. Maksymalna wartość projektu na infrastrukturę i doposażenie laboratoriów wynosi 10 mln zł a na centra badawczo-rozwojowe ? 25 mln zł. Pojawią się też nowe propozycje. Zaraz po Nowym Roku ruszy projekt B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego a 9 stycznia projekt B+R przedsiębiorstw RPO Łódzkiego.

Przedsiębiorstwa zainteresowane przeprowadzeniem badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub udoskonalonego produktu, wyrobu czy usługi będą mogły składać wnioski w łódzkim do 28 lutego a w kujawsko-pomorskim do 2 marca. Najkrócej będzie trwał program Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP z RPO Podkarpackiego, bo od 2 do 12 stycznia 2018 r.

Propozycji będzie jednak przybywać, zainteresowani muszą więc trzymać rękę na pulsie. ??

Zródło RP.PL

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta