Nowy program dla firm z zielonym światłem Brukseli

w Aktualności Fundusze Unijne    23.02.2015

Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny „Inteligentny rozwój?, który w latach 2014-2020 zastąpi ?Innowacyjną gospodarkę?.

Oznacza to, że Bruksela zaakceptowała już wszystkie krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020 finansowane z unijnej polityki spójności. Dotychczas jedynym krajowym programem (z sześciu) bez akceptacji Komisji Europejskiej (KE) był właśnie ?Inteligentny rozwój”. To drugi co do wielkości z nowych programów krajowych (po ?Infrastrukturze i środowisku 2014-2020″) z budżetem 10,18 mld euro, na który Unia Europejska wyłoży ok. 8,61 mld z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program ten w latach 2014-2020 zastąpi realizowaną w okresie 2007-2013 (de facto 2007-2015) ?Innowacyjną gospodarkę”. ?Inteligentny rozwój” będzie kierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw i współpracujących z nimi jednostek naukowych. Będzie to główne źródło finansowania badań, prac rozwojowych (B+R) i innowacji. Przede wszystkim chodzi o finansowanie projektów B+R prowadzonych przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z naukowcami) i wdrożenie ich wyników na rynek. Program ma pomóc ponad dwunastu tysiącom firm w prowadzeniu badań naukowych. Ma też przełożyć się na utworzenie (do końca 2023 r.) 20,5 tys. nowych miejsc pracy. Poza tym ma pomóc w podwojeniu udziału zaawansowanych technologicznie produktów w polskim eksporcie (do 13 proc.) oraz w znacznie większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe do wspierania przedsięwzięć biznesowych opartych na badaniach naukowych.

Na wsparcie dla firm w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych trafi 3,84 mld euro (44,69 proc. budżetu), na wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw: 2,2 mld (25,55 proc. budżetu), na zwiększenie potencjału sektora nauki w zakresie badań: 1,22 mld (14,2 proc. budżetu) i na zapewnienie przedsiębiorstwom odpowiednich warunków do prowadzenia B+R: 1,04 mld (12,11 proc. budżetu). Pozostałe środki czyli 296 mln euro (3,45 proc. budżetu) zostaną wykorzystane na tzw. pomoc techniczną.

– Z radością patrzę na to, jak Polska koncentruje swoje wysiłki na badaniach i innowacjach, przede wszystkim wykorzystując potencjał polskiego sektora prywatnego do przekształcania twórczych pomysłów w nowatorskie rozwiązania technologiczne. Dzięki dostępnemu finansowaniu w kwocie 10 mld euro polskie firmy będą mogły budować swoją długoterminową przewagę konkurencyjną w oparciu o badania naukowe i rozwój ? mówi Corina Cre?u, unijna komisarz ds. polityki regionalnej. – Te inwestycje będą dużym impulsem dla krajowej gospodarki i pomogą Polsce osiągnąć unijne cele w zakresie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego ? dodaje pochodząca z Rumunii Cre?u, który na stanowisku unijnego komisarz ds. polityki regionalnej zastąpiła Johannesa Hahna z Austrii.

?Inteligentnym rozwojem”, tak jak i pozostałymi nowymi programami krajowymi, będzie zarządzać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a instytucjami odpowiadającymi za jego wdrożenie będą: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu (najprawdopodobniej).

Źródło: ekonomia.rp.pl

KATEgorie

ostatnie posty

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Środki na podstawową opiekę zdrowotną

Cel naboru: Celem programu ...

21.02.2022

Środki Dla Start-up

Jeśli szukasz środków na ...

04.11.2021

Popularne tagi

Zadzwoń do konsultanta