Nowy program dla firm z zielonym światłem Brukseli

w Aktualności Fundusze Unijne    23.02.2015

Komisja Europejska zatwierdziła program operacyjny „Inteligentny rozwój?, który w latach 2014-2020 zastąpi ?Innowacyjną gospodarkę?.

Oznacza to, że Bruksela zaakceptowała już wszystkie krajowe programy operacyjne na lata 2014-2020 finansowane z unijnej polityki spójności. Dotychczas jedynym krajowym programem (z sześciu) bez akceptacji Komisji Europejskiej (KE) był właśnie ?Inteligentny rozwój”. To drugi co do wielkości z nowych programów krajowych (po ?Infrastrukturze i środowisku 2014-2020″) z budżetem 10,18 mld euro, na który Unia Europejska wyłoży ok. 8,61 mld z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Program ten w latach 2014-2020 zastąpi realizowaną w okresie 2007-2013 (de facto 2007-2015) ?Innowacyjną gospodarkę”. ?Inteligentny rozwój” będzie kierowany przede wszystkim do przedsiębiorstw i współpracujących z nimi jednostek naukowych. Będzie to główne źródło finansowania badań, prac rozwojowych (B+R) i innowacji. Przede wszystkim chodzi o finansowanie projektów B+R prowadzonych przez przedsiębiorców (samodzielnie lub we współpracy z naukowcami) i wdrożenie ich wyników na rynek. Program ma pomóc ponad dwunastu tysiącom firm w prowadzeniu badań naukowych. Ma też przełożyć się na utworzenie (do końca 2023 r.) 20,5 tys. nowych miejsc pracy. Poza tym ma pomóc w podwojeniu udziału zaawansowanych technologicznie produktów w polskim eksporcie (do 13 proc.) oraz w znacznie większym stopniu wykorzystywać instrumenty finansowe do wspierania przedsięwzięć biznesowych opartych na badaniach naukowych.

Na wsparcie dla firm w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych trafi 3,84 mld euro (44,69 proc. budżetu), na wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw: 2,2 mld (25,55 proc. budżetu), na zwiększenie potencjału sektora nauki w zakresie badań: 1,22 mld (14,2 proc. budżetu) i na zapewnienie przedsiębiorstwom odpowiednich warunków do prowadzenia B+R: 1,04 mld (12,11 proc. budżetu). Pozostałe środki czyli 296 mln euro (3,45 proc. budżetu) zostaną wykorzystane na tzw. pomoc techniczną.

– Z radością patrzę na to, jak Polska koncentruje swoje wysiłki na badaniach i innowacjach, przede wszystkim wykorzystując potencjał polskiego sektora prywatnego do przekształcania twórczych pomysłów w nowatorskie rozwiązania technologiczne. Dzięki dostępnemu finansowaniu w kwocie 10 mld euro polskie firmy będą mogły budować swoją długoterminową przewagę konkurencyjną w oparciu o badania naukowe i rozwój ? mówi Corina Cre?u, unijna komisarz ds. polityki regionalnej. – Te inwestycje będą dużym impulsem dla krajowej gospodarki i pomogą Polsce osiągnąć unijne cele w zakresie inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego ? dodaje pochodząca z Rumunii Cre?u, który na stanowisku unijnego komisarz ds. polityki regionalnej zastąpiła Johannesa Hahna z Austrii.

?Inteligentnym rozwojem”, tak jak i pozostałymi nowymi programami krajowymi, będzie zarządzać Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, a instytucjami odpowiadającymi za jego wdrożenie będą: Ministerstwo Gospodarki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Bank Gospodarstwa Krajowego i Agencja Rozwoju Przemysłu (najprawdopodobniej).

Źródło: ekonomia.rp.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta