Specjalna pomoc dla makroregionu

w Aktualności Fundusze Unijne    07.04.2015

W okresie 2014?2020 wsparcie dla pięciu wschodnich województw będzie kontynuowane w formie odrębnego programu operacyjnego. Oznacza to napływ co najmniej 2,35 mld euro, w tym 2 mld euro z Unii Europejskiej.

Choć wartość pomocy dla pięciu wschodnich województw (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) nieco spadnie w porównaniu z okresem 2007?2013, to jednak piątka tych regionów nadal będzie mogła czerpać środki na rozwój z odrębnego krajowego, de facto makroregionalnego, programu. Wykorzystanie jego budżetu ma się przełożyć na rozwój Polski wschodniej. A ten ma być osiągnięty głównie poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz infrastruktury transportowej ? tak drogowej, jak i kolejowej.

Kto skorzysta

Program ?Polska wschodnia” nie będzie więc prostą kontynuacją realizowanego w latach 2007?2013 (de facto 2007?2015) programu ?Rozwój Polski wschodniej”. O ile z tego ostatniego korzystały przede wszystkim samorządy i szkoły wyższe, o tyle z nowego programu skorzystają przede wszystkim małe i średnie firmy oraz firmy nowo tworzone (start-upy). Poza nimi na pieniądze mogą też liczyć ośrodki innowacji (jako animatorzy platform startowych), ponownie samorządy oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie inwestycji kolejowych. Te ostatnie to zresztą nowość w programie, choć wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, która w okresie 2014?2020 zdecydowanie bardziej niż dotychczas stawia na transport kolejowy.

Teraz firmy

Jednak główną grupą, do której będzie kierowana pomoc, będą przedsiębiorcy, co wynika m.in. z tego, że rząd chce podnieść niski obecnie poziom rozwoju gospodarczego województw Polski wschodniej. Chce też poprawić niższy od średniej krajowej poziom innowacyjności. W przypadku przedsiębiorstw chodzi o zwiększenie liczby nowych innowacyjnych start-upów, większą aktywność małych i średnich firm na rynkach międzynarodowych oraz ich zwiększoną aktywność na polu innowacji.

? W ramach programu ?Polska wschodnia” do dyspozycji przedsiębiorców z sektora MŚP będzie prawie 850 mln euro na projekty związane ze wsparciem dla start-upów, umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw oraz finansowaniem ich innowacyjnej działalności. Szczególnie to ostatnie działanie jest interesujące, ponieważ promuje wdrażanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach w celu stworzenia innowacyjnych produktów i usług ? mówi ?Rzeczpospolitej” Bartosz Igielski, menedżer w firmie doradczej KPMG. Wskazuje, że pieniądze będą też przeznaczone na wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego.

Zdaniem eksperta takie ukierunkowanie dofinansowania dla firm działających w Polsce wschodniej pozwoli na zwiększenie ich konkurencyjności na arenie krajowej i międzynarodowej i większą liczbę nowych miejsc pracy na terenach z wysokim bezrobociem. ? Podobne projekty będą także wspierane w ramach programu operacyjnego ?Inteligentny rozwój”, dostępnego dla przedsiębiorstw z całej Polski. Jednak osobne finansowanie w ramach ?Polski wschodniej” sprawi, że środki będą lepiej nakierowane na potrzeby makroregionu i przedsiębiorstwa będą miały do nich lepszy dostęp ? dodaje Igielski.

Transport nadal ważny

Nowy program dla wschodu kraju ma też przynieść zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych, większą drogową dostępność stolic województw (chodzi o ich lepsze skomunikowanie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich) oraz łatwiejszy dostęp do całego makroregionu poprzez kolej (o tym więcej w ramce na dole). W przypadku transportu miejskiego wspierane będą inwestycje z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. Chodzi o kompleksowe rozwiązania obejmujące zarówno infrastrukturę, jak i zakup ekologicznego taboru czy wdrożenie systemów telematycznych. Dotowane będą też projekty skracające czas podróży komunikacją miejską, skutkujące upłynnieniem ruchu w zatłoczonych obszarach miast (centra) oraz objęciem usługą przewozów pasażerskich obszarów miejskich dotąd nieobsługiwanych i integrację form transportu.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

POZNAJ NASZ INTELIGENTNY SYSTEM DOTACJI

Zachęcamy do wypełnienia ...

01.08.2022

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta