Specjalna pomoc dla makroregionu

w Aktualności Fundusze Unijne    07.04.2015

W okresie 2014?2020 wsparcie dla pięciu wschodnich województw będzie kontynuowane w formie odrębnego programu operacyjnego. Oznacza to napływ co najmniej 2,35 mld euro, w tym 2 mld euro z Unii Europejskiej.

Choć wartość pomocy dla pięciu wschodnich województw (lubelskie, podlaskie, podkarpackie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie) nieco spadnie w porównaniu z okresem 2007?2013, to jednak piątka tych regionów nadal będzie mogła czerpać środki na rozwój z odrębnego krajowego, de facto makroregionalnego, programu. Wykorzystanie jego budżetu ma się przełożyć na rozwój Polski wschodniej. A ten ma być osiągnięty głównie poprzez rozwój przedsiębiorczości oraz infrastruktury transportowej ? tak drogowej, jak i kolejowej.

Kto skorzysta

Program ?Polska wschodnia” nie będzie więc prostą kontynuacją realizowanego w latach 2007?2013 (de facto 2007?2015) programu ?Rozwój Polski wschodniej”. O ile z tego ostatniego korzystały przede wszystkim samorządy i szkoły wyższe, o tyle z nowego programu skorzystają przede wszystkim małe i średnie firmy oraz firmy nowo tworzone (start-upy). Poza nimi na pieniądze mogą też liczyć ośrodki innowacji (jako animatorzy platform startowych), ponownie samorządy oraz spółka PKP Polskie Linie Kolejowe w zakresie inwestycji kolejowych. Te ostatnie to zresztą nowość w programie, choć wychodząca naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej, która w okresie 2014?2020 zdecydowanie bardziej niż dotychczas stawia na transport kolejowy.

Teraz firmy

Jednak główną grupą, do której będzie kierowana pomoc, będą przedsiębiorcy, co wynika m.in. z tego, że rząd chce podnieść niski obecnie poziom rozwoju gospodarczego województw Polski wschodniej. Chce też poprawić niższy od średniej krajowej poziom innowacyjności. W przypadku przedsiębiorstw chodzi o zwiększenie liczby nowych innowacyjnych start-upów, większą aktywność małych i średnich firm na rynkach międzynarodowych oraz ich zwiększoną aktywność na polu innowacji.

? W ramach programu ?Polska wschodnia” do dyspozycji przedsiębiorców z sektora MŚP będzie prawie 850 mln euro na projekty związane ze wsparciem dla start-upów, umiędzynarodowieniem przedsiębiorstw oraz finansowaniem ich innowacyjnej działalności. Szczególnie to ostatnie działanie jest interesujące, ponieważ promuje wdrażanie nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach w celu stworzenia innowacyjnych produktów i usług ? mówi ?Rzeczpospolitej” Bartosz Igielski, menedżer w firmie doradczej KPMG. Wskazuje, że pieniądze będą też przeznaczone na wykorzystywanie wzornictwa przemysłowego.

Zdaniem eksperta takie ukierunkowanie dofinansowania dla firm działających w Polsce wschodniej pozwoli na zwiększenie ich konkurencyjności na arenie krajowej i międzynarodowej i większą liczbę nowych miejsc pracy na terenach z wysokim bezrobociem. ? Podobne projekty będą także wspierane w ramach programu operacyjnego ?Inteligentny rozwój”, dostępnego dla przedsiębiorstw z całej Polski. Jednak osobne finansowanie w ramach ?Polski wschodniej” sprawi, że środki będą lepiej nakierowane na potrzeby makroregionu i przedsiębiorstwa będą miały do nich lepszy dostęp ? dodaje Igielski.

Transport nadal ważny

Nowy program dla wschodu kraju ma też przynieść zwiększenie wykorzystania transportu miejskiego w miastach wojewódzkich i ich obszarach funkcjonalnych, większą drogową dostępność stolic województw (chodzi o ich lepsze skomunikowanie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich) oraz łatwiejszy dostęp do całego makroregionu poprzez kolej (o tym więcej w ramce na dole). W przypadku transportu miejskiego wspierane będą inwestycje z zakresu tworzenia nowych lub rozbudowy istniejących ekologicznych zintegrowanych sieci transportu miejskiego. Chodzi o kompleksowe rozwiązania obejmujące zarówno infrastrukturę, jak i zakup ekologicznego taboru czy wdrożenie systemów telematycznych. Dotowane będą też projekty skracające czas podróży komunikacją miejską, skutkujące upłynnieniem ruchu w zatłoczonych obszarach miast (centra) oraz objęciem usługą przewozów pasażerskich obszarów miejskich dotąd nieobsługiwanych i integrację form transportu.

Źródło: http://www.ekonomia.rp.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta