Stan negocjacji programów na lata 2014-2020

w Aktualności Fundusze Unijne    10.12.2014

Projekty programów krajowych zostały przekazane do oceny Komisji Europejskiej (KE) już w styczniu 2014 r., zaś programów regionalnych w połowie kwietnia br. Negocjacje programów krajowych trwają od lipca br. Komentarze KE do programów regionalnych zostały przekazane stronie polskiej w sierpniu br. We wrześniu odbyła się pierwsza runda spotkań regionów z KE. Podczas pierwszych sesji negocjacyjnych uzgodniono większość kwestii związanych z uwagami KE do krajowych i regionalnych programów operacyjnych. W trakcie kolejnych rund negocjacji, uzgodnione zostały wszystkie programy krajowe i regionalne.

? Polska dotrzymuje wszystkich terminów uzgodnionych z Komisją. Naszym priorytetem jest przyjęcie dokumentów dla nowej perspektywy finansowej, tak szybko, jak to możliwe i jak najszybsze pełne rozpoczęcie realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 ? powiedziała Maria Wasiak minister infrastruktury i rozwoju. ? Kontynuujemy ścisłą współpracę z KE, by szybko zakończyć negocjacje i oficjalnie przedstawić wszystkie programy Komisji Europejskiej w grudniu. Chcemy otrzymać od KE potwierdzenie, że dalsze rozpatrywanie wszystkich polskich programów operacyjnych będzie miało na celu nadanie im statusu „gotowy do przyjęcia” przed końcem 2014 r. ? podkreśliła.

Oficjalnie przez system SFC zostały już przekazane Komisji Europejskiej programy Polska Cyfrowa, Pomoc Techniczna, Infrastruktura i Środowisko, Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Polska Wschodnia a także 7 programów regionalnych – dla województw dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, opolskiego oraz wielkopolskiego. Przeszły one proces konsultacji w KE i oczekują na formalne przyjęcie. W przypadku Inteligentnego Rozwoju uzgodniono już wszystkie kwestie i przygotowywana jest ostateczna wersja programu, która najpóźniej na początku grudnia zostanie oficjalnie przesłana do KE. 5 grudnia br. zaakceptowany został pierwszy krajowy programem Polska Cyfrowa.

Można stwierdzić, że negocjacje zmierzają ku końcowi. Strona polska jest zdeterminowana, żeby uzyskać status „gotowy do przyjęcia” dla wszystkich programów do końca tego roku ? dla MIiR nie ma programów mniej lub bardziej ważnych. Szansa na realizację tego celu istnieje w przypadku wszystkich programów krajowych i regionalnych. Ostatnia runda negocjacji pozostałych 9 programów regionalnych odbyła się w Brukseli w terminie 24 listopada – 5 grudnia. Ich pozytywne zakończenie pozwala przesłać uzgodnione wersje programów do Komisji.

Zależy nam, by do końca tego roku lub na początku przyszłego KE notyfikowała wszystkie programy ? strona polska od początku negocjacji dokłada wszelkich starań, aby tak się stało. Jest to o tyle istotne, że na przełomie stycznia i lutego 2015 r. Komisja przedłoży propozycję zmian Wieloletnich Ram Finansowych i budżetu rocznego, która musi zostać przyjęta jednomyślnie przez Radę, a Parlament Europejski musi wyrazić zgodę. Zgodnie z art. 19 rozporządzenia ws. WRF, rewizja WRF musi zostać przyjęta przed dniem 1 maja 2015 r., a więc dopiero po tej dacie Komisja będzie mogła przyjąć programy nie wynegocjowane do końca 2014 roku.

Co istotne, tzw. kwalifikowalność wydatków liczona jest od 1 stycznia 2014 r. i beneficjenci, których nie dotyczą zasady pomocy publicznej, jak i jednostki administracji, np. GDDKiA mogą realizować inwestycje, których rozliczenie nastąpi po zatwierdzeniu programów. Rozpisanych zostało już kilkadziesiąt przetargów na budowę dróg i obwodnic, liczne projekty są już w realizacji, jak fragmenty S3, S5, S7 czy S19. Sukcesywnie będą podpisywane umowy na kolejne odcinki współfinansowane z budżetu na lata 2014-2020. Impet inwestycyjny zatem nie słabnie.

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl

KATEgorie

ostatnie posty

Wsparcie finansowe dla innowacyjnych MŚP

Jeśli zamierzasz postawić na ...

09.11.2023

Dotacje dla rolników jeszcze w 2023 roku

Nie zwlekaj. Skorzystaj ze ...

09.11.2023

Skorzystaj ze środków z KPO

Czym jest Krajowy Plan ...

14.06.2023

Trwają nowe nabory na środki finansowe

Zachęcamy do zapoznania się ...

10.05.2023

Popularne tagi

PANEL KLIENTA

Zadzwoń do konsultanta